"Академия за ръководители" 2021

Знанието притежава могъща сила, но ползата от него е най- голяма, ако съумеем да приложим наученото и на практика.

С желание и стремеж към усъвършенстване на своите умения, в периода 19.02.-12.03.21г., ръководителите в "Биоком Трендафилов" ЕООД успешно преминаха обучение "Академия за ръководители" 2021, разделено по модули:

- "Комуникационни умения за ръководители"

- "Лидерство и лидерски стилове"

- "Провеждане на ефективни работни срещи. Доклади и отчетност на изпълнението."

- "Управление на времето. Делегиране и контрол на изпълнението на работните задачи."

Поздравления!