"Биоком Трендафилов” ЕООД взе участие на 14 Конгрес по Нозокомиални инфекции - БУЛНОЗО

По време на събитиено екипът ни от специалисти представи:

1. Onelife - Мултиензимни решения за откриване на биофилми, дълбоко почистване на инстументариум и ендоскопска апаратура. 

2. EnSureTouch - смарт-уред за бърз 10 секунден хигиенен мониторинг в здравните заведения. 

3. NocoSpray - система за едновременна дезинфекция на въздух, повърхности и труднодостъпни места.