"Биоком Трендафилов" ЕООД с участие на "Първата национална конференция на ваксинопредотвратими заболявания"

На 11.11.2022г. нашият екип от специалисти участва на „Първата национална конференция на ваксинопредотвратими заболявания".

Сред редицата изтъкнати учени и присъстващи, нашия биотехнолог – Катерина Пеева представи уреда ЕnSURE Touch последна генерация интелигентен хигиенен и микробиологичен контрол.

Благодарим за възможността!

За нас беше удоволствие!