Да си лидер е дар, но да си авторитет и професионалист е усилие и постоянен труд. Това е г-н Камаринчев - ръководител на водеща компания в млечния бранш на Балканите "Тирбул" България. Градивност, иновации и растеж. Само напред и нагоре!