Екипът на "Биоком Трендафилов" ЕООД в непрекъснато усъвършенстване на своите знания

Мениджърският екип участва в поредният модул на Академията за лидери: "Провеждане на ефективни работни срещи. Целеполагане.", а търговският екип усъвършенства знанията си в "Продажби и преговори с хипермаркети", проведени от Дитерамб Консулт.