Екипът на „Биоком Трендафилов” ЕООД участва в Петата научна конференция по епидемиология в периода 27-29 Септември 2023 г. в гр. Хисаря

Екипът на „Биоком Трендафилов” ЕООД участва в Петата научна конференция по епидемиология в периода 27-29 Септември 2023 г. в гр. Хисаря, като част от Конференцията с международно участие "One Health”.

Заповядайте на презентацията ни на 28 септември от 14,15 часа, за да Ви представим ефективни решения за деконтаминация, контрол на хигиената и дезинфекция.

Натурални ензимни комплекси на Белгийската фирма OneLife - с широк спектър на действие срещу органични остатъци и биофилми по медицински инструменти.

EnSURE Touch - обективен и бърз метод за измерване  чистотата на повърхностите на база откриването на ATФ (аденозинтрифосфат), с възможност за пълна проследяемост и анализ на получените резултати.

NOCOTECH - иновативна система за едновременна дезинфекция на въздух, повърхности и труднодостъпни места.