Зад професионалното отношение към Вас стои квалифициран екип със стремеж към успеха и новите знания

За да получавате професионално и експертно отношенение от нашите търговски представители, "Биоком Трендафилов" ЕООД се грижи за професионалното и личностно развитие на всеки един. 

Поздравяваме ги за успешно преминато онлайн обучение " Бизнес преговорите: стратегии, тактики и инструменти".