Как проверката на почистването на базата на ATФ може ефективно да ни помогне?

 

Как проверката на почистването на базата на ATФ може ефективно да ни помогне? В моменти като тези знанието е сила!

Hygiena ™ и Биоком Трендафилов следят отблизо ситуацията с Coronavirus (COVID-19) и последиците, които има за нашите служители, клиенти и общности. През това време получихме множество въпроси относно нашите решения, тъй като те се отнасят до извънредната ситуация.

Поради това, искаме да използваме това време, знания и опит, за да обясним как работят нашите продукти за проверка на почистването, на база откриване на ATФ, и да предложим най-ефективното решение в това тревожно време за предприятията от хранително-вкусовата промишленост, големите вериги магазини, публични, здравни и обществени заведения.

Ние осъзнаваме, че всеки човек може да бъде случайно изложен на риск. Предаването на инфекцията може да се случи косвено чрез контакт с оборудването или с продукти и предмети, по които има дихателни секрети и вируси.

Персоналът е най-изложен на риск поради ежедневния контакт на ръцете с предмети или повърхности, които са влезли в контакт с кожата или телесните течности на заразеното лице. Още повече, че вирусът убиец, причиняващ COVID-19 живее върху предметите и повърхностите за продължителен период от време.

Как работят продуктите за проверка на почистването на Hygiena?

Повече от десетилетия ATФ биолуминесценцията се използва като високоефективен експресен метод за валидиране и проверка на ефективността на почистването и идентифициране на източниците на замърсяване.

Повърхностите и оборудването за преработка на продуктите,  които са били в случаен контакт с ръце на персонал, респираторен секрет или контаминирана суровина, съдържат големи количества АТФ, т.е. аденозин трифосфат (универсалният енергиен носител), така че невидимите остатъци от АТФ, останали върху повърхностите след почистване, са точна и обективна мярка за ефикасността на процеса на почистване.

Поради тази причина откриването на АТФ по повърхност след почистване е индикация за недобро почистване и увеличен риск от остатъчно замърсяване.

С какви цели могат да се използват продуктите на Hygiena за проверка на почистването?

От друга страна, искаме да изясним няколко основни точки за възможностите на нашите продукти.