Почетна грамота и поздравителен адрес по повод 30-годишния юбилей на фирма "Биоком Трендафилов" от Национален фонд "Свети Никола"