Присъединете се към нас на Фудтех и Агра 2024, където да ви запознаем с нашата гама от иновации

Получихме наградата за Иновация за ензимна технология в раздел "Продукти, машини и технологии за ХВП” на Международния Панаир Пловдив.
 
С ензимните препарати от нашите партньори Реалко може да почистим упорито замърсяване и да предприемем действия срещу биофилмите.
 
Ние от Биоком Трендафилов създаваме иновации и внедряваме наука на терен последните 30 години.
 
Нашата мисия е да пазим здравето на хората и да подсигурим безопасен продукт.
 
Обичаме това което правим и хората с които го правим.
 
Присъединете се към нас на Фудтех и Агра 2024, където да ви запознаем с нашата гама от иновации.