Проверка на почистването и хигиена по време на пандемията COVID-19. Само за 10 секунди EnSure Touch показва дали повърхността е почистена ефикасно.

Даваме си сметка, че човек без да иска случайно може да бъде изложен на риск. Предаването на заразата може и да се случи и по индиректен път, чрез допир на оборудване, стоки и предмети, по които има наличие на респираторни секрети и вируси.

Още повече, че вирусът убиец, причиняващ COVID-19 живее върху предметите и повърхностите за продължителен период от време.

Замърсените предмети, повърхности и оборудване са най-лесния начин за разпространение на инфекцията, затова от съществено значение е ръцете на персонала, предметите, които влизат в контакт с кожата и/или лигавиците) и повърхностите често да се почистват и дезинфекцират.

Но кое ни гарантира, че почистването и дезинфекцията са извършени толкова ефикасно, че да ни осигури пълна безопасност?

Повече от десетилетия ATФ биолуминесценцията се използва като високо ефективен експресен метод за валидиране и проверка на ефективността на почистването и идентифициране на източниците на замърсяване.

Повърхностите и оборудването за преработка на продуктите,  които са били в случаен контакт с ръце на персонал, респираторен секрет или контаминирана суровина, съдържат големи количества АТФ, т.е. аденозин трифосфат (универсалният енергиен носител), така че невидимите остатъци от АТФ, останали върху повърхностите след почистване, са точна и обективна мярка за ефикасността на процеса на почистване.

Поради тази причина откриването на АТФ по повърхност след почистване е индикация за недобро почистване и увеличен риск от остатъчно замърсяване.

Биоком Трендафилов предлага най-ново поколение АТФ система за експресен контрол на почистването EnSure Touch на фирма Hygiena- бърз, 10 секунден хигиенен контрол на качеството на почистването на ръцете на персонала, всякакви повърхности и оборудване, които са в контакт с персонала.

 

Интервю на Steve Nason от Hygiena в ABC10 Сан диего, TВ канал в US