Професионализъм и стандарт във внедряване на иновации с екипa на "Димитър Маджаров"

Професионализъм и стандарт във внедряване на иновации за безопасност и контрол на крайния продукт до потребителя с екипa на "Димитър  Маджаров" под ръководството на инж. Дойчева.