ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ за придобиване на Професионална квалификация по професията "Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост"

За да се подпомогнат производителите да изпълнят изискванията на Новия закон за храните и поради големия интерес от страна на фирмите към специалност "Производство и преработка на мляко и млечни продукти", Съюзът по хранителна промишленост към Федерация на научно-техническите съюзи в България организира Професионално обучение за придобиване на Професионална квалификация по професията "Техник-технолог" в хранително-вкусовата промишленост."

На 23.04.2021г. технолозите от фирма "Биоком Трендафилов" ЕООД Катерина Пеева и Стефан Малаков, презентираха на обучаващите се в курса иновативни решения за млечната индустрия и всичко необходимо за производството на качествени и безопасни млечни продукти:

- Традиционен български вкус с Маите за сирене и кашкавал

- Закваски за всеки вид млечен продукт според вкуса и предпочитанията - йогурт, кисело мляко, кашкавал, сирене, айрян, сметана, моцарела, гауда

- Цедила за сиренината от 100% памук 

- Патентовано Маркиране директно върху Вашия продукт с разпознаваемото за Вас лого 

- Филтри за очистване на млякото от соматични клетки, микробиология и механични замърсители 

- Тестове за откриване на антибиотици 

- Еclipse Farm+Comet4 - тест за детекция на инхибитори в млякото 

- IC Bovino Quanti/IC Caprino Quanti, IC Ovino, GMP test - бързи тестове за откриване на чуждовидови млека и суроватка

- Hrima Pro SCC - автоматичен апарат за информация броя на соматичните клетки в млякото - дава информация за здравословното състояние на Вашето стадо/ферма

- EnSure Touch - експресен хигиенен и микробиологичен контрол на видимо чисти повърхности 

- Система за едновременна биодезинфекция на въздух и повърхности - NocoTech  

- Ензимни препарати за откриване и премаване на биофилми по отворени повърхности и в затворени ЦИП системи Biofinder, BioJet, BioCip & TensioCIP, EnzyCold Foam

- Тест за проверка качеството на водата по 5 параметъра Water 5in1