Професионално обучение и през 2021 година

При строго спазване на въведените противоепидемични мерки във връзка с КОВИД – 19 СЪЮЗЪТ ПО ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ продължи и през 2021г. провеждането на обучителни курсове за професионално обучение по различни специалности.

През февруари (22-26) Катерина Пеева, биотехнолог във фирма „Биоком Трендафилов", представи на обучаващите се в курса на СХП за професия „Техник-технолог в хранителната промишленост", по специалност „Производство на месо, месни продукти и риба" най-новите продукти на фирмата в областта на качеството и безопасността на хранитe:

 – Nocotech - Nocospray/Nocomax – иновативни системи за едновременна биодезинфекция на въздух и повърхности

 – Уред EnSure Touch – последна генерация интелигентен хигиенен и микробиологичен контрол

 – Biofinder – течен ензимен препарат за експресно откриване на биофилми

 – Biojet/Enzyjet Plus – ензимни препарати за отстраняване на биофилми по отворени повърхности в месната индустрия

 – BioCip & TensioCip – шокова ензимна обработка за премахване на биофилми и превенция в CIP системи

 – Compact Dry – готови за употреба среди за бърз микробиологичен контрол на повърхности, суровини и крайни продукти

 – Тест вода 5 в 1 – бърз ензимен тест за полуколичествено определяне на 5 различни параметри във вода – нитрати, нитрити, обща твърдост, свободен хлор, рН

 – AlerTox Sticks – бързи тестове за откриване на алергени в храни, напитки и по повърхности

 – Тестове за антибиотици – Trisensor & Tylosensor – бързи тестове за откриване на беталактами, тетрациклини и сулфонамиди в месо.

"Биоком Трендафилов" ЕООД пожелава на младите технолози успешна професионална реализация.