Сертификат за най-добър изпълнител - "Биоком Трендафилов" ЕООД