Среща на специалистите на „Биоком Трендафилов" Катерина Пеева и Андон Андонов с епидемиолога и инфекционист полковник доц. д-р Андрей Галев, д.м.н. – ВМА, София

Изключително ползотворна и интересна среща проведоха нашите специалисти с полковник доц. д-р Андрей Галев, д.м.н – ВМА, София, който в момента заема длъжността началник на Научноприложния център по военна епидемиология и хигиена към ВМА и е част от екипа в борбата с COVID – 19.

Екипът на „Биоком Трендафилов" ЕООД представи на епидемиолога и инфекционист полковник доц. д-р Андрей Галев, д.м.н  и неговите колеги пътят към иновациите в медицината  EnSure Touch – последна генерация интелигентен хигиенен и микробиологичен контрол и Nocospray - система за едновременна дезинфекция на въздух и повърхности.

Срещата завърши с желание и стремеж към усъвършенстване на уменията и от двете страни като си пожелахме да продължим своето сътрудничество.