БИОКОМ ТРЕНДАФИЛОВ НА 65-ТА ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ - 2018”

Биоком Трендафилов ЕООД участва на на 65-та Юбилейна научна конференция „Хранителна наука, техника и технологии - 2018” в Университета по Хранителни Технологии - гр. Пловдив, от 11-ти до 13-ти Октомври.2018г.

ЧЕСТИТА 65-ГОДИШНИНА УХТ!