Биоком Трендафилов участва на Bulvet Medica!

 

БИОКОМ ТРЕНДАФИЛОВ УЧАСТВА НА BULVET MEDICA!

Биоком Трендафилов ЕООД участва на XI-то Национално Ветеринарномедицинско Изложение BULVET Medica от 11-ти до 13-ти Октомври 2018г. в Тракийски Университет - Стара Загора.

Форумът се провежда през година. Организатор и домакин на изложението  е Ветеринарно-медицинският факултет при Тракийски университет – Стара Загора.