Условия за ползване

Този уеб сайт е официалният сайт на „БИОКОМ ТРЕНДАФИЛОВ" ЕООД, по смисъла на чл. 10, ал. 3 от Закона за електронното управление. При използване на този сайт, моля да имате предвид следното:

Съдържание в сайта

Съдържанието на този сайт, е съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство.

„БИОКОМ ТРЕНДАФИЛОВ" ЕООД не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. „БИОКОМ ТРЕНДАФИЛОВ" ЕООД си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време и се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страницата си, но следва да предупредим всички посетители и потребители на сайта, че са възможни грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните.

Отговорност за чуждо съдържание

„БИОКОМ ТРЕНДАФИЛОВ" ЕООД не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които могат да сочат електронни препратки от тази интернет страница, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

Изпращайки материали до нашите сървъри чрез електронна поща или през интернет страницата на „БИОКОМ ТРЕНДАФИЛОВ" ЕООД, Вие приемате следното условие материалите да не съдържат нищо, което е извън рамките на закона.

Авторски права

Софтуерът, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена в сайта информация, доколкото не съставляват обществена информация, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на „БИОКОМ ТРЕНДАФИЛОВ" ЕООД. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата, други документи и информация, класифицирани като публични, ако е цитиран източникът.

Изявление за защита на личните данни

Лични данни се събират чрез тази интернет страница и обработват от „БИОКОМ ТРЕНДАФИЛОВ" ЕООД единствено за нуждите на предоставянето на електронни административни услуги, при строго спазване на изискванията на Закона за електронното управление и Закона за защита на личните данни.

Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни. В случай, че решите да кандидатствате за позиция през кариерния център е нужно да знаете, че всички предоставени от вас лични данни подлежат на изискванията за електронното управление и Закона за защита на личните данни. Тези данни ще бъдат използвани единствено и само от „БИОКОМ ТРЕНДАФИЛОВ" ЕООД за целите на подбор на персонал и няма да бъдат разпространявани на трети лица.

Лични данни ще бъдат събирани също при желание от страна на потребителя да получава търговски съобщения на посочен от него имейл адрес. С приемането на общите условия за ползване и собственоръчното (от потребителя) записване за услугата „получаване на търговско съобщение" потребителя разрешава неговият имейл адрес да бъде включен в база данни, чрез която той ще получава автоматично търговски съобщения на „БИОКОМ ТРЕНДАФИЛОВ" ЕООД.

Съгласие с правилата и условията за ползване на сайта

Посещавайки интернет страниците на „БИОКОМ ТРЕНДАФИЛОВ" ЕООД, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Ние сме създали тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки този сайт.

„БИОКОМ ТРЕНДАФИЛОВ" ЕООД