Експресен контрол на хигиената и превенция на ИСМО

Уред EnSure Touch Hygiena
Уред EnSure Touch Hygiena

Последна генерация интелигентен хигиенен и микробиологичен контрол

Човек без да иска случайно може да бъде изложен на риск. Предаването на заразата може и да се случи и по индиректен път, чрез допир на медицинско оборудване, секрети и телесни течности, медицински препарати, лекарства, превързочни материали, стоки и предмети, по които има наличие на респираторни секрети и вируси.

Медицинският персонал е най-силно изложен на риска поради ежедневния досег на ръцете с предмети или повърхности, които са били в контакт с кожата, кръвта или телесните течности на заразени пациенти. Замърсените предмети и повърхности са най-лесния начин за разпространение на инфекцията, затова от съществено значение е ръцете на персонала, предметите, които влизат в контакт с кожата и / или лигавиците) и повърхностите често да се почистват и дезинфекцират.

Но кое ни гарантира, че почистването и дезинфекцията са извършени толкова ефикасно, че да ни осигури пълна безопасност?

EnSure Touch е най-ново поколение АТФ система за експресен контрол на почистването, която само за 10 секунди дава обективна оценка на качеството на почистването на ръцете на персонала, всякакви повърхности, които са в контакт с персонала и пациентите /в т.ч. и медицинско оборудване/ и води /миялно дезинфекционните машини и др./.

Свалете каталога

Biokom Trendafilov

Характеристики

 • Най-чувствителната и устойчива система благодарение на усъвършенствана фотодиодна технология.
 • Възможност за споделяне на екрана, което позволява отдалечена поддръжка докато уреда е във Вашата ръка.
 • Следи резултатите от тестването в едно или няколко здравни заведения
 • Чувствителният 5-инчов дисплей работи дори и когато носите ръкавици.
 • Функционира като смартфон и може да се конфигурира спрямо нуждите на клиента.
 • Вграден сензор за наклон гарантира, че всеки път тестът е отчетен правилно.
 • Wi-Fi или USB свързаност към облак или декстоп софтуер.
 • Операционна система Android
 • Бързо програмиране и избиране на целевата точка за тестване
 • Приложим във всяка една НАССР, GMP или друга система за мониторинг
Biokom Trendafilov

SureTrend

 • Отдалечен достъп до резултатите.
 • Лесно конфигуриране на един или няколко уреда от един SureTrend потребителски профил.
 • Следи резултатите от тестването в едно или няколко предприятия.
 • Планира автоматични отчети, доставяни директно в пощенската ви кутия.
 • Цялостна онлайн поддръжка само с едно кликване.
 • Софтуерни актуализации.
Biokom Trendafilov

Възможности на системата

 • Бърз тест - Резултати само с две натискания.
 • Локации - Създаване на точки за тестване на конкретна повърхност с долна и горна граница без необходимост от връзка с компютър.
 • Планове - Създаване и управление на тест план директно от уреда.
 • Потребители - Различни потребителски профили и идентификация на оператора.
 • Резултати & Анализи - Преглед на резултати и статистика.
 • Търсене - Бързо търсене на специфични тест планове и локации, намалявайки времето между тестовете.
 • Синхронизация - Възможност за изпращане на резултатите чрез интернет към SureTrend облак за управление и контрол в реално време.
 • Калибриране - Проверка на калибровката.
 • Retest - Положителните резултати може да се откриват лесно и да се прави ретест за да се покажат успешни корективни действия.
 • MicroSnap™ - Отчитане на резултати от тестове Microsnap - Общ брой микроорганизми, Coliform, E.coli, Enterobacteriaceae.
 • Тестове за ензими - Отчитане на резултати от тестовете Zymosnap – алкална фосфатаза и CrossCheck - киселинна фосфатаза.
 • Настройки - Промяна на езикови настройки, потребителски полета, видове тестове, симулиране на резултати от конкурентни уреди, свързване с поддръжка.
 • Алергени - Комбинира всички данни от тестовете за алергени, обработва данни и създава отчети със софтуера SureTrend Cloud.
Biokom Trendafilov
System Sure Plus
System Sure Plus

System Sure Plus е второ поколение уред за хигиенен контрол, отличаващ се със съвременна технология и лесна употреба.

 

Biokom Trendafilov

Възможности на системата

 • Най-малкия и лек уред
 • Чувствителен - може да открие до 1 фемтомол (1 х 10-15 мола) АТФ
 • Съхранява до 2000 резултата
 • 100 тестови плана    
 • 5000 тестови програми програмируеми позиции 
 • Лесен начин за сваляне на резултатите към персонален компютър
 • Лесна за разбиране и навигиране от всеки потребител клавиатура
 • Резултати за 15 секунди

Съвместими тестове

Уредът работи с Ultrasnap за хигиенен контрол на повърхности и с Aquasnap за хигиенен контрол на водни проби.

Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Предимства

 • SureTrend е лесен за използване софтуер за анализ и съхранение на резултати.
 • Проследява резултатите и бързо идентифицира проблемните зони.
 • Генерира справки и архивира данни
 • Извършва статистически анализи
 • Съвместим е с всички версии на Windows
UltraSnap
UltraSnap

Уред за измерване нивото на замърсяване на проби от повърхности

UltraSnap е лесен за употреба ATФ тест за хигиенен контрол на повърхности, предназначен за използване с всички луминометри на Hygiena. Ultrasnap е тест „всичко в едно“ и съдържа предварително навлажнен тампон за оптимално възстановяване на пробата. Уникалният устойчив реагент осигурява превъзходна възпроизводимост и устойчивост. Активирането е лесно благодарение на патентованата от Hygiena технология Snap-Valve™. 

Предимства

 • АТФ уред „всичко в едно“
 • Бърз и лесен за употреба
 • Несравнима точност и възпроизводимост
 • Дава резултати в реално време
 • Независим от температурни колебания
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Сертифициране

Ultrasnap е сертифициран от една от най-признатите организации за сертифициране на продукти в света AOAC Research Institute, със сертификат Performance Tested MethodSM.

За сертифицирането от AOAC-RI, Hygiena използва лаборатория от трета страна за тестване на резултатите от UltraSnap върху повърхности и хранителни матрици, които се срещат най-често в хранителната индустрия.

Изпълнение на теста

 1. Вземете проба от повърхност 10х10 см
 2. Върнете обратно в епруветката
 3. Счупете и стиснете клапана
 4. Разклатете
 5. Поставете в луминометъра
 6. Отчетете резултата
Biokom Trendafilov
AquaSnap
AquaSnap

Уред за измерване нивото на замърсяване на водни проби

AquaSnap е лесен за използване АТФ уред за хигиенен контрол на водни проби, съвместим с всички луминометри на Hygiena. Уредът има  специално проектиран накрайник, който събира 100 μl вода, което гарантира точното количество на пробата при всеки анализ.

Уредът е с по-добра възпроизводимост на резултатите поради използването на стабилизиран разтвор вместо лиофилизирани ензими. Aquasnap се използва за мониторинг на CIP системи, системи за пречистване на вода, охладителни системи и други затворени системи. 

 

Свалете каталога 

Предимства

 • АТФ уред „всичко в едно“
 • Открива свободен и несвободен АТФ
 • Бърз и лесен за употреба
 • Несравнима точност
 • Дава резултати в реално време
 • Възможност за събиране на проби вода с вместимост 100 µl
 • По-добра възпроизводимост на резултатите поради използването на стабилизиран разтвор вместо лиофилизирани ензими
 • Независим от температурни колебания 
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Изпълнение на теста

 1. Потопете върха за вземане на проби
 2. Върнете обратно в епруветката
 3. Счупете и стиснете клапана
 4. Разклатете
 5. Поставете в луминометъра
 6. Отчетете резултата
EndoSwab
EndoSwab

Проверка на качеството на почистване на ендоскопите за 10 секунди

 

Ендоскопите са изложени на високи нива на микробиално замърсяване, което създава опасност за кръстосано замърсяване и пренасяне на инфекции от пациент на пациент. За да се намали замърсяването на труднодостъпните и извити места по ендоскопите, са необходими няколко стъпки на почистване и дезинфекция. Добрата дезинфекция и стерилизация зависят от ефективното почистване!

 

Тествайте с Endoswab след всяко измиване на ендоскопа!

Предимства

 • 3 мм абсорбиращ тампон за максимално възстановяване на пробата
 • Дължина на накрайника 2,4 м – оптимална за вземане на представителна проба от ендоскопите
 • Индивидуално опаковани тестове
 • Съвместим с: 
  • Ultrаsnap – за тестване на повърхност;
  • Aquasnap – за тестване на водни проби
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Изпълнение на теста

 1. Вземете с Endoswab проба от ендоскопа
 2. Със стерилни ножици отрежете тампона с 3-5мм от накрайника директно над епруветката с Ultrasnap
 3. Поставете тампона обратно в епруветката
 4. Активирайте Ultrasnap като използвате палеца и показалеца си, за да счупите клапана чрез извиване на резервоара напред-назад 
 5. Разклатете за около 10 секунди
 6. Отчетете резултата с луминометъра System Sure Plus или EnSure Touch
Стерилен филтър
Стерилен филтър

За установяване на ниско бактериално съдържание във водни проби

Стерилният филтър може да се използва за бързо установяване на ниско бактериално съдържание във водни проби. Предназначен е за микробиален анализ на води (басейни, охладителни системи, система за микрофилтрация, системи за обратна осмоза, пречиствателни станции и навсякъде, където са в сила изискванията за допустим брой микроорганизми във води). 

Стерилният филтър, използван заедно със системата за експресно откриване на микробиален АТФ във води EnSure и Ultrasnap, установяват наличието на общ брой микроорганизми за 30 минути. 

 

За микробиален анализ на води:                                                                                                               

 • Басейни
 • Охладителни системи
 • Системи за микрофилтрация
 • Системи за обратна осмоза
 • Пречиствателни станции
 • Навсякъде, където са в сила изискванията за допустим брой микроорганизми във води

 

Необходимо оборудване:

 • Стерилен контейнер с вместимост 100 мл и филтър с размер 0.45 микрона
 • Тест за хигиенен контрол на повърхности Ultrasnap
 • Апарат EnSure Touch

 

MicroSnap Total
MicroSnap Total

Бърз тест за откриване и изброяване на общ брой микроорганизми за по-малко от 7 часа

Тестът се базира на биолуминогенна реакция, при която при наличие на микроорганизми се произвежда светлина. Количеството отделена светлина се измерва с луминометъра EnSure Touch. Microsnap Total дава резултати още същия ден, което позволява незабавни корективни действия.

 

Предимства

 • Резултати за по-малко от 7 часа 
 • Измерване на CFU в широки граници – 100 - 10 000 CFU, което позволява спестяване на време и разходи за многократни разреждания и подготовка на проби
 • Количествени резултати
 • Съпоставими резултати с традиционните методи
 • Тестването на място намалява разходите за изследване във външна лаборатория
 • Срок на годност: 12 месеца при хладилна температура (2-8°С)
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Чувствителност

 • Открива микроорганизми под 100 CFU за 7 часа
 • Открива грам положителни и грам отрицателни аеробни и факултативно анаеробни бактерии
MicroSnap E.coli
MicroSnap E.coli

Бърз тест за откриване и изброяване на Escherichia coli

Тестът се базира на биолуминогенна реакция между ензимите, произведени от E.coli и определени субстрати, при което се произвежда светлина. Количеството отделена светлина се измерва с луминометър EnSure Touch. Резултатите се получават за по-малко от 8 часа в зависимост от желаните граници на откриване. Единични микроорганизми могат да бъдат открити за 8 часа, което позволява получаването на резултати в рамките на един работен ден или смяна.

 

Предимства

 • Количествени резултати за 6 часа
 • Резултати за наличие/отсъствие за 8 часа
 • Измерване на CFU в широки граници – 10 - 5 000 CFU, което позволява спестяване на време и разходи за многократни разреждания и подготовка на проби
 • Съпоставими резултати с традиционните методи
 • Тестването на място намалява разходите за изследване във външна лаборатория
 • Срок на годност: 12 месеца при хладилна температура (2-8°С)
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Чувствителност

 • Открива микроорганизми под 10 CFU за 8 часа
 • Открива Escherichia coli
MicroSnap Coliform
MicroSnap Coliform

Бърз тест за откриване и изброяване на Coliforms

Тестът се базира на биолуминогенна реакция между ензимите, произведени от Coliforms и определени субстрати, при което се произвежда светлина. Количеството отделена светлина се измерва с луминометър EnSure Touch. Резултатите се получават за по-малко от 8 часа в зависимост от желаните граници на откриване. Единични микроорганизми могат да бъдат открити за 8 часа, което позволява получаването на резултати в рамките на един работен ден или смяна.

 

Предимства

 • Количествени резултати за 6 часа 
 • Резултати за наличие/отсъствие за 8 часа
 • Измерване на CFU в широки граници – 10 – 5 000 CFU, което позволява спестяване на време и разходи за многократни разреждания и подготовка на проби
 • Получаването на резултатите в същия ден позволява навременни корективни действия
 • Тестването на място намалява разходите за изследване във външна лаборатория
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Чувствителност

 • Открива микроорганизми под 10 CFU за 8 часа
 • Открива Coliform, в това число и Escherichia, Klebsiella, Citrobacter и Enterobacter
MicroSnap Enterobacteriaceae
MicroSnap Enterobacteriaceae

Бърз тест за откриване и изброяване на Enterobacteriaceae

Тестът се базира на биолуминогенна реакция, при която при наличие на Enterobacteriaceae се произвежда светлина. Количеството отделена светлина се измерва с луминометър EnSure Touch. Резултатите се получават за 6 до 8 часа, което позволява получаването на резултати в рамките на един работен ден или смяна.

 

Предимства

 • Количествени резултати за 6 – 7 часа 
 • Качествени резултати (наличие/отсъствие) за 8 часа
 • Измерване на CFU в широки граници – 1 – 10 000 CFU, което позволява спестяване на време и разходи за многократни разреждания и подготовка на проби
 • Получаването на резултатите в същия ден позволява навременни корективни действия
 • Тестването на място намалява разходите за изследване във външна лаборатория
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Чувствителност

 • Граници на откриване 0 – 50 000 CFU за 6 - 8 часа
 • Открива микроорганизми от групата на Enterobacteriaceae, в това число индикаторни микроорганизми и потенциални патогени.
AllerFlow Gluten
AllerFlow Gluten

Бърз тест за откриване на глутен по повърхности от ново поколение

Комплектът AllerFlow Gluten е тест от ново поколение за бързо и лесно определяне наличието на глутен по повърхности, в който се комбинират иновативният дизайн на Hygiena на уредите за вземане на проби с технологията на вертикално изтичане.

Тестът използва специфични G12 антитела, които прихващат фракцията от глутена, която предизвиква целиакия.

Предимства:

 • Лесен за изпълнение
 • Чувствителност - 5ppm съдържание на глутен в пробата
 • Резултат за 10 минути
 • Не се изисква допълнително оборудване
 • Специфичен към имунотоксичната фракция на глутен в пшеница, ечемик, ръж и овес
Medi-Check
Medi-Check

Бърз тест за откриване на остатъци от протеин

Medi-Check е бърз и лесен метод за мониторинг на хигиената на медицинска и лабораторна апаратура, инструменти и оборудване и ефективна превенция на инфекциите.

Medi-Check открива остатъци от протеин, останали по повърхности след почистване.

ПЕРФЕКТНО РЕШЕНИЕ ЗА:

 • Болници
 • Клиники
 • Лаборатории
 • Стоматологични кабинети

 

ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА:

 • Стерилизираща апаратура
 • Стоматологични и хирургически инструменти и оборудване
 • Болнично и лабораторно оборудване
 • Медицински инструментариум и апаратура

Предимства и характеристики

 • Лесен за употреба и интерпретация
 • Резултати за по-малко от 30 минути
 • Открива 3 µg остатъци от протеини
 • Уред тип „всичко в едно“
 • Подходящ за мониторинг на алергени
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Чувствителност

 • Засича 3 μg протеини за 30 минути при 37°C или 15 минути при 55°C
Biokom Trendafilov

Изпълнение на теста

 1. Вземете проба
 2. Поставете тампона в епруветката
 3. Счупете клапана и освободете реагента
 4. Разклатете за хомогенизиране на пробата
 5. Инкубирайте 15 мин. при 55°С или 30 мин. при 37°С
 6. Отчетете резултата по цвета на реагента

Резултати

 • Чиста повърхност
 • ! Слабо замърсена повърхност
 • X - XX От слабо до силно замърсена
 • XXX Силно замърсена повърхност
Biokom Trendafilov
InSite Listeria
InSite Listeria

InSite е тест, предназначен за откриване наличието на Listeria spp, върху контактните повърхности и оборудването в хранително-вкусовата промишленост.

Индикация за наличието на Listeria spp е промяната на цвета на теста от жълто към кафяво.

 

 • Единственото необходимо оборудване е инкубатор, поддържащ 37оС±10оС.
 • Могат също да се използват и подгряващи плочи с кладенчета, които държат плътно InSite.
 • Смяната на цвета на средата към кафяв до черен, след 24-48 часа инкубиране при 37оС, е положителен резултат за наличие на Listeria spp.
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

InSite съдържа патентована формула от антибиотици, растежни стимулатори и цветен индикатор. Функцията на антибиотиците е синергично да инхибират повечето микроорганизми, които не са от Listeria spp. Растежните стимулатори осигуряват възстановяващи хранителни вещества, като така спомагат за растежа на почти смъртоносно засегнатите Listeria spp. Свързвайки се с ензима β-glucosidase, произвеждан от Listeria spp, индикаторът сменя цвета си от жълт до черен.

 

InSite sadrži patentiranu formulu antibiotika, stimulansa rasta i indikator boje. Funkcija antibiotika sinergijski inhibira većinu mikroorganizama koji ne prenose Listeria spp.  Stimulansi rasta pružaju obnavljajuće hranljive sastojke pomažući da raste gotovo fatalno pogođena Listeria spp. Vezivanjem za enzim β-glukozidazu koji proizvodi Listeria spp,  indikator menja boju u žuto-crnu.