Контрол на качеството на води

ТЕСТ ЗА ВОДА 5 в 1
ТЕСТ ЗА ВОДА 5 в 1

Бърз ензимен тест за полуколичествено определяне на 5 различни параметри във вода

 • Нитрати
 • Нитрити
 • Обща твърдост
 • Свободен хлор
 • рН
Препоръчва се за тестване на промивни води при миене на плодове и зеленчуци, промивни води в хранителната индустрия, за производители на напитки (бира, сокове, вина, супи и т.н.), чешмяна вода, производители и доставчици на системи за обратна осмоза, рибарници, плувни басейни, аквариуми и др.

 

 

 

 

Характеристики:

 • Резултати за по-малко от 2 минути
 • Лесно съхранение
 • Формат: флакон с 25-50 отделни ленти
 • Визуална интерпретация с еталон
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Изпълнение на теста:

 1. Потопете лентата във водната проба
 2. Извадете я след 2-3 секунди и премахнете ненужната с леко поклащане
 3. Оставете лентата на суха и чиста повърхност за 2 минути
 4. Отчетете резултата според еталона
Biokom Trendafilov

Използвани съкращения:

** - Параметър

*** - Обхват

**** - Чувствителност/Прецизност

NO3  - Нитрати

NO2 - Нитрити

TH - Обща твърдост

Cl - Свободен хлор

pH - Киселинност