БИОКОМ ТРЕНДАФИЛОВ НА АГРА 2019

Биоком Трендафилов учествува на Меѓународната селско стопанска изложба АГРА 2019,

која што се одржува од 20.02.2019 до 24.02.2019г.

во Меѓународен Пловдивски Саем!

Меѓународната селско стопанска изложба се одржува помеѓу најголемите економски настани за агробизнисот во Југоисточна Европа. Организирана под покровителство на Министерството на земјоделство,храна и шумарство.

„Агра" е единствената во Бугарија, каде што учествуваат научните институции од Селско стопанската академија. Широко се представени современи методи за органско размножување на растенијата.

Изложбата е оценета како најкорисен настан за индустријата од страна на учесниците во истражувањето на „Агри Гејт Медиа" за 2018 година. Тоа е одбрано од земјоделците заради можноста да се информираат за нови продукти и услуги, да купат опрема и инвентар и да разменуваат идеи.