Biokom Trendafilov > Product Page
Extenso
Extenso

Револуција во анализата на млеко!

Комплетен систем за истовремено откривање на 17 групи антибиотици и токсини

(90 контаминенти) за само 13 минути!

За 13 минути, Extensо истовремено открива 90 контаминенти како антибиотици и токсини, поделени во 17 групи.

Ги опфаќа сите поголеми групи на загадувачи како што се бета-лактамски антибиотици, тетрациклини, аминогликозиди, линкозамиди, макролиди, (флуоро) хинолони, сулфонамиди, левомицетин, триметоприм, колистин, меламин, па дури и афлатоксин М1.

Може да се прочита само една група (од сите 17) или сите.


Предности

  • Истовремено откривање на сите антибиотици и токсини со една анализа
  • Одкрива 90 контаминенти
  • Резултати само за 13 минути
Biokom Trendafilov

Мултифункционален и флексибилен

Тестирате тоа, што сакате: [β]-лактами и Тетрациклини? Сакате повеќе одговори? Добавете Афлатоксин М1 и Хлорамфеникол или едноставно откријте ги сите возможни контаминенти во граници, под или блиски до Европските MRL.

Плаќате само тоа, од кое што имате потреба!

Biokom Trendafilov

Високотехнолошки

  • Го алармира Вашиот Менаџер за квалитет со SMS
  • Ги чува добиените податоци (во внатрешната меморија на телефонот, SD картата или на USB)
  • Го воведува автоматски тест метод, поврзан со лот бројот
  • Експортира податоци во Excel или PDF; ги печати податоците
  • Споделува податови преку Wi-fi, мобилни податоци (SIM карта) или Bluetooth 4.0
  • Праќа резултати према Вашиот сервер со е-mail или SMS
  • Се поврзува со системот за управување на квалитетот преку LIMS

Брз

Со Extenso, само за 13 минути добивате информација за сите антибиотици и токсини во млекото! Повеќето технологии отземат часови!

Biokom Trendafilov

ПОСЛЕДНО ВИДЕНИ ПРОИЗВОДИ