Biokom Trendafilov > Product Page
IC Ovino
IC Ovino

IC Ovino e брз квлаитативен тест за откривање присуство на овчо млеко во кравјо, козјо или биволско млеко. Со него можат да бидат тестирани полномасно, обезмастено, сурово или пастеризирано млеко.

IC Ovino тестот ви помага лесно да откриете нечистотии на овчо млеко дури и пред да пристигне млекото во млечни производи и нивното производство. Можете исто така да проверите уште на фармата, пунктот во кој се собира млеко или камионот.

Чувствителност на тестот: 1% овчо млеко во кравјо, козјо или биволско млеко.

Biokom Trendafilov

Тест перформанси

  1. Измешајте ги примерокот и реагенсот
  2. Почекајте 10 минути
  3. Прочитајте го резултатот:

- 1 линија - негативен резултат

- 2 линии - позитивен резултат

ПОСЛЕДНО ВИДЕНИ ПРОИЗВОДИ