Biokom Trendafilov > Product Page
InSite Listeria mono Glo
InSite Listeria mono Glo
         Брз и лесен тест за откривање на видови Listeria Species и L.mono

InSite L. mono Glo на Hygiena ги открива видовете Listeria species и Listeria monocytogenes на површини за помалку од 48 часа. Тестот е двокомпонентен и и ја променува бојата при присуство на видовете Listeria, додека UV светлината покажува присуство на Listeria mono. Самостојниот уред „се во едно“ го намалува ризикот од вкрстена контаминација, кои што се често сретнати при други техники за тестирање.

 

Сајт на производителот

Предности

 • Без потреба од сложена лабораториска опрема
 • Голем предходно навлажнет додаток со сунгер за максимално земање на проба
 • Неутрализирачки реагенс, кој што го неутрализира влијанието на дезинфектантите
 • Селективна подлога за максимално откривање на Listeria
 • Лесна за интерпретација промена на бојата
 • 24-часа потенцијално потенцијални резултати, 48-часа негативни резултати
 • Компатибилен со BAX системите за првично збогатување
 • Уредот "се во едно" намалува време, трошоци и труд во споредба со традиционалните скрининг методи
Biokom Trendafilov

   Чувствителност​

 • Открива <10 CFU Listeria spp.
 • Чувствителен <10 CFU Listeria mono
 • Внатрешно валидиран по ISO метод за 100% инклузивност/95% ексклузивност
 • Открива <10 CFU Listeria spp.

Визуелна интерпретација

ПОСЛЕДНО ВИДЕНИ ПРОИЗВОДИ