Biokom Trendafilov > Product Page
InSite Salmonella
InSite Salmonella
                   Брз и лесен тест за откривање на видови Salmonella
 

InSite Salmonella e лесен и брз тест за откривање на Salmonella spp. на површини во прехрамбената индустрија. Тестот се состои од течна средина, составена од селективни забрзувачи на растот и селективни хромогени делови за Salmonella spp. Промената на бојата од виолетова во светло жолта за 24-48 часа инкубирање е можно позитивен резултат за Salmonella spp. InSite Salmonella е лесен за употреба скрининг тест, кој што го намалува времето за тестирање, трошоците за труд и материјали.

 

Сајт на производителот

Предности

  • Лесен за употреба, не е неопходна подготовка на пробата
  • Голем тампон за максимално земање на проба
  • Ги елиминира скапите тестови на надворешни лаборатории за слични/еквивалентни тестови
  • Лесни за интерпретација резултати - светло жолто е индикатор за присуство на Salmonella spp
  • Позитивни резултати се достапни само после 24 часа>
  • Можно негативни резултати за 48 часа
  • Затворен систем со реагенс, без необходност од трансфер и без ризик од контаминирање
  • Чувствителност - открива 1-10КОЕ Salmonella spp дури при присуство на висок број други конкурентни микроорганизми во пробата
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Исполнување на тестот 

 

Интерпретација

  • На епруветката на InSite Salmonella има зона за читање на резултати со шаблон, кое што  го прави лесен за интерпретација. Резултатите се можно позитивни, кога средината ке стане средно жолта.
Biokom Trendafilov

ПОСЛЕДНО ВИДЕНИ ПРОИЗВОДИ