Biokom Trendafilov > Product Page
Стерилни кеси
Стерилни кеси

Со различни капацитет и димензии.

Сигурни и економични решенија

  • Собирање
  • Транспортирање
  • Чување
  • Инкубирање
  • Паковање
  • Хомогенизирање на проби
Biokom Trendafilov

Карактеристики

  • Максимално отварање на кесата за полесно поставување на пробата
  • Затварање, кое што го одстранува ризикот од контаминирање до моментот на користењето
  • Голема разновидност на големини
  • Лента, што укажува на обемот на кесата и можноста да се означи резултатот

ПОСЛЕДНО ВИДЕНИ ПРОИЗВОДИ