TWINSENSOR
TWINSENSOR
Брз тест за откривање на остатоци од β-лактамни и тетрациклински антибиотици

Предности

 • Истовремено ги открива  двете најчесто користени во сточарството групи антибиотици – β-лактами и тетрациклини
 • 6 минути на 40°С
 • Открива антибиотици под MRL
 • Можност за визуелно и инструментално читање
 • Погоден за сите видови млеко (UHT, сухо, сурово млеко)
 • Погоден за секој тип млеко - кравјо, овчо, козјо, биволско
 • Практичен - тестот може да се употреби на местата за откуп
 • Лесен за употреба - со него работат како лаборанти, така и откупувачи и шофери 
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Изработка на тестот:

Исполнување во неколку едноставни чекори

 1. Додадете 200μl млеко во микроепруветката со реагенс
 2. Ставете ја микроепруветката во инкубаторот Heatsensor DUO. Инкубирајте 3 минути на 40 ° C
 3. Кога ќе поминат 3-те минути, ставете ги тест лентите во микроепруветката. Инкубаторот автоматски ќе ја започне втората 3-минутна инкубација
 4. Прочитајте го резултатот визуелно или инструментално со Readsensor 2

Визуелна интерпретација

 • Ако тест линиите се поизразени (видливи) од контролата тогаш пробата е негативна и е со помала концентрација на антибиотици од од посочените во табелата.
 • Ако тест линиите се помалку изразени или исто изразени колку контролата, пробата се чита за позитивна и е со концентрација на антибиотици еднаква или повисока од од  наведените во табелата.
 • Ако тест линиите са невидливи тоя иницира за многу повисоки концентрации на антибиотици од дозволеното
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov
 1. Негативно
 2. Позитивно за β-лактамски антибиотици
 3. Позитивно за тетрациклински антибиотици
 4. Позитивно на β-лактамни антибиотици и тетрациклини

ПОСЛЕДНО ВИДЕНИ ПРОИЗВОДИ