Biokom Trendafilov > Product Page
AllerSnap
AllerSnap

Брз тест за откривање на остатоци од протеин

ALLER-Snap е брз и лесен метод за мониторинг на хигиената на контактните површини во прехранбената индустрија.

ALLER-Snap ја гарантира безбедноста и квалитетот на производството со откривање на остатоци од протеини што остануваат на површините по чистењето.

РЕЗУЛТАТИ ЗА 15-30 минути!

При присуство на протеин во примерокот, бојата на ALLER-Snap се менува од зелена во виолетова. Колку е поголема загаденоста, толку е поинтензивна виолетовата боја.

Предности

 • Сигурен
 • Висока чувствителност - открива 3µg остатоци од протеини
 • Подобри резултати во споредба со други тестови за алергени
 • Брз - резултат за помалку од 30 минути 
 • Лесен за употреба
 • Уред „се во едно“ – удобен и готов за употреба
 • Не е потребен посебен навлажнувачки реагенс
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Чувствителност

Открива 3 µg протеини за 30 минути при 37°C или 15 минути при 55°C

Biokom Trendafilov

Употреба на тестот

 1. Земете примерок од површина
 2. Вратете назад во епруветата
 3. Скршете и притиснете
 4. Протресете
 5. Поставете во инкубаторот
 6. Прочитајте го резултатот

Интерпретација на резултатите

 • Чиста површина
 • ! Слабо загадена површина
 • X - XX Од слабо до многу загадена
 • XXX Многу загадена површина
Biokom Trendafilov

ПОСЛЕДНО ВИДЕНИ ПРОИЗВОДИ