SuperSnap
SuperSnap

Високочувствителен АТФ уред за мерење на нивото на загадување на примероци од површини

Supersnap е нај - чувствителниот АТФ тест. Работи со System Sure Plus и EnSure Touch. Открива исклучително ниски нивоа на АТФ. Тестот се користи првенствено во производството на храна и пијалоци, кадешто има нај - високи барања за квалитет. Уредите на Hygiena заедно со SuperSnap мерат аденозин трифосфат (АТФ), универзалната енергетска молекула во сите животински, растителни, бактериски клетки, мувли и квасци. Остатоците од клетки, особено прехранбените остатоци содржат голема количина на АТФ. По чистењето, сите извори на АТФ значително се намалуваат. Кога АТФ е во контакт со течниот реагенс луцифераза/луциферин, којшто е содржан во SuperSnap, се испушта светлина, којашто е правопропорционална на содржаниот АТФ.

Предности

 • Патентиран уред, кој дозволува земање
 • на пример и обновување во
 • максимална големина
 • Почувствителен стабилен реагенс, којшто открива искучително ниски нивоа на АТФ
 • Реагентс, отпорен на дезинфектанти и температурни влијанија
 • Рок на траење - 12 месеци на ладни температурни услови
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Чувствителност

 • 4 пати почувствителен од Ultrasnap
 • Користен со EnSure Touch е 100 пати почувствителен од сите останати системи на пазарот
 • 5 пати поотпорен на дезинфектанти на киселинска основа
 • 10 пати поотпорен на дезинфектанти на алкална основа

Употреба на тестот

 1. Земете примерок од површина
 2. Вратете обратно во епруветата
 3. Скршете и притиснете
 4. Протресете
 5. Вметнете во луминометарот
 6. Прочитајте го резултатот
Biokom Trendafilov

ПОСЛЕДНО ВИДЕНИ ПРОИЗВОДИ