НОВО СРЕДСТВО ЗА БОРБА С ВЪТРЕБОЛНИЧНИТЕ ИНФЕКЦИИ В ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ!

Инфекциите, свързани със здравни грижи, понижават имиджа на болниците и водят до значителни допълнителни разходи, които се дължат най-вече на удължаването на болничния престой на пациента, лечението на инфекцията, лабораторните изследвания, наблюдението и контрола на инфекцията, поемането на разходите, свързани с усложненията, и обезщетенията, изплащани на семейството в случай на смъртен изход.

Фирма"Биоком Трендафилов" ЕООД е институция, която участва в разработването и внедряване на високотехнологични продукти, които свеждат до минимум рисковете от вътреболнични инфекции, чрез подсигуряване доброто функциониране на системите осигуряващи честота и безопастност на пациента.
За намаляване на риска от ВБИ в болниците „Биоком Трендафолов" дава работещо решение и това е система „En Sure" - апарат за експресен хигиенен и микробиологичен АТФ контрол на повърхности и води. Със системата ни за експресен АТФ мониторинг на хигиената само за 15 секунди се извършва количествена проверка на чистотата на дадена повърхност, идентифицира на момента проблемните зони и дава възможност за незабавни корективни действия. По този начин инфекциите, свързани с медицинското обслужване, които имат сериозно влияние върху здравето на населението, тъй като се явяват сериозна причина за повишена заболяемост и смъртност, се свеждат до минимум и се осигуряват безопасни условия за лечение на пациентите и значително се повишава имиджа на лечебното заведение.