Biokom Trendafilov > Product Page
COMET 4 + Eclipse Farm 4G
COMET 4 + Eclipse Farm 4G

Една капка мляко, една минута от Вашето време!

Автоматично откриване на повече от 50 остатъци от антибиотици в мляко с резултати в реално време, където и да сте.

 

CОМЕТ 4 е първата система на пазара, която позволява автоматично да се проведе скринингов тест за антибиотици и да се споделят резултатите в реално време. Просто поставете капка мляко в епруветката Eclipse Farm 4G, стартирайте анализа от Вашия мобилен телефон и COMET 4 автоматично ще извърши теста за по-малко от 2,5 часа. Резултатите се изпращат на вашето смарт устройство, облачен акаунт и имейл в реално време. 

 

                

COMET е устройство с четири позиции за едновременен или индивидуален анализ на четири теста на Eclipse Farm 4G. Устройството поддържа постоянна температура, а тестът се контролира от мобилния телефон или таблет с приложение. Свързан с WiFI,  резултатите се изпращат в реално време до други устройства и се съхраняват в Test4all платформа.

 

Характеристики:

  • Лесен за изпълнение - тестовете могат да се извършват от фермери, шофьори, лаборанти
  • Преносим четец - използва се във фермата, на пунктовете за изкупуване или на входа на предприятието
  • Резултати в реално време - получавате резултати в реално време на своето смарт устройство, облачен акаунт и имейл.

 

 

ПОСЛЕДНО РАЗГЛЕДАНИ ПРОДУКТИ