DipSensor
DipSensor

Джобен тест за едновременно откриване на β-лактами, тетрациклини и цефалексин в мляко

Предимства

 • Oткрива едновременно трите най-разпространени групи антибиотици -  β-лактами, тетрациклини и цефалексини
 • Тестът се изпълнява при стайна температура за 10 минути
 • Лесно вземане на точен обем проба с епруветката от комплекта
 • Без необходимост от допълнително оборудване
 • Широк температурен диапазон на пробата мляко - от 4 до 37 градуса
 • Лесен за употреба едностъпков тест: вземате проба сурово мляко с епруветката от комплекта, поставяте лентата и отчитате резултата
 • Визуална интерпретация
 • Намалява разходите поради по-ниската цена на консумативите
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Изпълнение на теста

 1. Потопете епруветката в млякото
 2. Поставете тест лентата в епруветката с млякото
 3. 10 минути на стайна температура
 4. Отчетете резултата

Визуална интерпретация

 • Ако тест линиите са по-наситени (видими) от контролата, то пробата е отрицателна.
 • Ако тест линиите са по-малко наситени или толкова наситени колкото контролата, пробата се счита за положителна и е с концентрации на антибиотици равни или по-високи от максимално допустимите.
 • Ако тест линиите не са видими, това е индикация за много по-висока концентрация на посочените групи антибиотици в пробата.
Biokom Trendafilov
 
 

ПОСЛЕДНО РАЗГЛЕДАНИ ПРОДУКТИ