Biokom Trendafilov > Product Page
IC Ovino
IC Ovino
IC Ovino e бърз качествен тест за установяване наличието на овче мляко в краве, козе или биволско мляко. С него могат да бъдат тествани пълномаслено, обезмаслено, сурово или пастьоризирано мляко.

Тестът IC Ovino Ви помага лесно да откриете примеси на овче мляко още преди пристигането на млякото в млекопреработвателното предприятие и производството на млечни продукти. Можете да направите проверката още във фермата, млекосъбирателния пункт или камиона.

Чувствителност на теста: 1% овче мляко в краве, козе или биволско мляко.

Biokom Trendafilov

Изпълнение на теста

  1. Смесете пробата и реагента
  2. Изчакайте 10 минути
  3. Отчетете резултата:

- 1 линия - отрицателен резултат

- 2 линии - положителен резултат

ПОСЛЕДНО РАЗГЛЕДАНИ ПРОДУКТИ