InSite Salmonella
InSite Salmonella

Бърз и лесен тест за откриване на видове Salmonella

InSite Salmonella e лесен и бърз тест за откриване на Salmonella spp. по повърхности в хранителната индустрия. Тестът се състои от течна среда, съставена от селективни ускорители на растежа и селективни хромогенни съставки за Salmonella spp. Промяна в цвета от лилаво в светло жълто за 24-48 часа инкубиране е предполагаемо положителен резултат за Salmonella spp. InSite Salmonella е лесен за употреба скриининг тест, който намалява времето за тестване, разходите за труд и материали.

Сайт на производителя

Предимства

  • Лесен за употреба, без необходимост от подготовка на пробата
  • Голям тампон за максимално вземане на проба
  • Елиминира скъпоструващите тестове на външни лаборатории за подобни/еквивалентни тестове
  • Лесни за интерпретация резултати - светло жълто е индикатор за наличие на Salmonella spp
  • Положителни резултати могат да са налични след само 24 часа
  • Предполагаемо отрицателни резултати за 48 часа
  • Затворена система с реагент, без необходимост от трансфер и без риск от контаминиране
  • Чувствителност - открива 1-10КОЕ Salmonella spp, дори при наличие на висок брой други конкурентни микроорганизми в пробата
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Изпълнение на теста

 

Визуална интерпретация

  • На епруветката на InSite Salmonella има зона за отчитане на резултати с еталон, което го прави лесен за интерпретация. Резултатите са предполагаемо положителни, когато средата стане светло жълта.
Biokom Trendafilov

ПОСЛЕДНО РАЗГЛЕДАНИ ПРОДУКТИ