Biokom Trendafilov > Product Page
InSite Listeria
InSite Listeria

InSite е тест, предназначен за откриване наличието на Listeria spp, върху контактните повърхности и оборудването в хранително-вкусовата промишленост.

Индикация за наличието на Listeria spp е промяната на цвета на теста от жълто към кафяво до черно.

 

InSite съдържа патентована формула от антибиотици, растежни стимулатори и цветен индикатор. Функцията на антибиотиците е синергично да инхибират повечето микроорганизми, които не са от Listeria spp. Растежните стимулатори осигуряват възстановяващи хранителни вещества, като така спомагат за растежа на почти смъртоносно засегнатите Listeria spp. Свързвайки се с ензима β-glucosidase, произвеждан от Listeria spp, индикаторът сменя цвета си от жълт до черен. 
                                             

Единственото необходимо оборудване е инкубатор, поддържащ 37оС±10оС.

Могат също да се използват и подгряващи плочи с кладенчета, които държат плътно InSite.

Смяната на цвета на средата към кафяв до черен, след 24-48 часа инкубиране при 37оС, е положителен резултат за наличие на Listeria spp.

                                                                                                                                            

ПОСЛЕДНО РАЗГЛЕДАНИ ПРОДУКТИ