Категории
InSite Listeria
InSite Listeria

InSite е тест, предназначен за откриване наличието на Listeria spp, върху контактните повърхности и оборудването в хранително-вкусовата промишленост.

Индикация за наличието на Listeria spp е промяната на цвета на теста от жълто към кафяво.

 

  • Единственото необходимо оборудване е инкубатор, поддържащ 37оС±10оС.
  • Могат също да се използват и подгряващи плочи с кладенчета, които държат плътно InSite.
  • Смяната на цвета на средата към кафяв до черен, след 24-48 часа инкубиране при 37оС, е положителен резултат за наличие на Listeria spp.
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

InSite съдържа патентована формула от антибиотици, растежни стимулатори и цветен индикатор. Функцията на антибиотиците е синергично да инхибират повечето микроорганизми, които не са от Listeria spp. Растежните стимулатори осигуряват възстановяващи хранителни вещества, като така спомагат за растежа на почти смъртоносно засегнатите Listeria spp. Свързвайки се с ензима β-glucosidase, произвеждан от Listeria spp, индикаторът сменя цвета си от жълт до черен.

 

InSite sadrži patentiranu formulu antibiotika, stimulansa rasta i indikator boje. Funkcija antibiotika sinergijski inhibira većinu mikroorganizama koji ne prenose Listeria spp.  Stimulansi rasta pružaju obnavljajuće hranljive sastojke pomažući da raste gotovo fatalno pogođena Listeria spp. Vezivanjem za enzim β-glukozidazu koji proizvodi Listeria spp,  indikator menja boju u žuto-crnu.

 

ПОСЛЕДНО РАЗГЛЕДАНИ ПРОДУКТИ