Категории
Microlab
Microlab

Лаборатория за откриване на salmonella (Microlab Salmonella) или listeria (Microlab Listeria) във вашите ръце!

Microlab помага на фирмите от хранителната индустрия да гарантират специфичните микробиологични изисквания за неналичие на патогени в 25гр храна, в съответствие с директива 2073/2005.

Тестовете могат да се използват както в хранителната промишленост, така и в лабораториите. Не изискват квалифициран персонал или специфично оборудване.

Ползи:

  • Всичко в едно – набогатяване, откриване и инактивиране
  • Включват всички стъпки, необходими за изпълнението на теста в микробиологична лаборатория
  • Лесен за употреба – извършване на анализа с елементарни стъпки
  • Безопасност – без риск от замърсяване
  • Лесно изхвърляне – изхвърля се като твърд отпадък
  • Не се изисква квалифициран персонал – анализа може да се извършва от всеки
  • Не изискват лабораторни условия
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Microlab Salmonella

MicroLab Salmonella е качествен тест за откриване на Salmonella в храни.

MicroLab Salmonella определя отсъствието на Salmonella в 25 g храна, в съответствие с Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията.

Открива 10 щама Salmonella, които са най-често свързани със случаи на салмонелоза в ЕС и още 10 други представителни видове грам-отрицателни микроорганизми.

Biokom Trendafilov

Microlab Listeria

MicroLab Listeria е качествен тест за откриване на Listeria Monocytogenes в храни.
Открива 10 серотипа на Listeria Monocytogenes, други 5 щама Listeria, 5 други представителни видове грам-положителни микроорганизми.

Процедура на анализа

  1. Набогатяване на пробата
  2. Тестване
  3. Инактивиране
Biokom Trendafilov

ПОСЛЕДНО РАЗГЛЕДАНИ ПРОДУКТИ