Biokom Trendafilov > Product Page
Nocospray, Nocomax и Nocolyse
Nocospray, Nocomax и Nocolyse

Ефективни решения за осигуряване на безопасна среда на гостите и персонала в туристическия бизнес

Хотелите са обществени заведения, където гости, персонал и посетители са постоянно в пряк контакт един с друг. По тази причина риска за предаване на вируси и бактерии от човек на човек е много висок. Предаването може да се осъществи пряко (ръкостискане, кашляне, кихане и т.н.) или косвено (дръжки на врати, кранове на мивки, храна, дрехи, предмети и т.н). Още повече, че вирусът оцелява върху предмети и повърхности за продължителен период от време. От тук следва, че почистването и дезинфекцията са изключително важни и към тях трябва да се подходи професионално и внимателно.

Ако наистина търсите ефективни решения и методи в превенцията срещу коронавирус, обърнете се към "Биоком Трендафилов" ЕООД, за да Ви споделим нашия опит. В България ние предлагаме една от най-ефективните системи за био-дезинфекция на въздух и повърхности NOCOSPRAY/NOCOLYSE, която е с доказан пълен спектър на действие - бактерицидно, фунгицидно, спороцидно и вирусоцидно - включително срещу коронавирус COVID-19, вирусите на свинския (H1N1) и птичи грип (H5N1).

Дезинфектантите са разрешени от Министерство на Здравеопазването на Република България.

Biokom Trendafilov

Nocospray & Nocomax - системи за био-дезинфекция на въздух и повърхности

Nocospray - третира помещения от 10 до 1 000 м³

Nocomax - третира помещения от 500 до 20 000 м³

  • Тези системи са използвани от различни структури като РЗИ, болници, детски градини, офиси, фирми и общини, за дезинфекция на въздух и повърхности като решение за ограничаване на възможността от зараза до минимум.

На този линк може да се запознаете с писмената декларация на фирмата производител Oxy'Pharm, че системата е ефективна срещу коронавирус.

ПОСЛЕДНО РАЗГЛЕДАНИ ПРОДУКТИ