Biokom Trendafilov > Product Page
Porta SCC краве мляко
Porta SCC краве мляко

Тестът за краве мляко PortaSCC е лесен и надежден полеви метод за тестване на здравния статус на вимето на отделни крави.

PortaSCC дава възможност на производителите да предприемат бързи мерки за лечение преди субклиничният мастит да е прогресирал в клиничен.

Броят на соматични клетки е критерий за допълнително заплащане на предаденото мляко, но и показател за здравния статус на вимето. Млякото от здрави животни има нормално 50 000 до 100 000 соматични клетки в 1 мл. При увеличаване на техния брой се повишава вероятността от инфекция и развитие на мастит.

Маститът е главната причина за изследване на броя на соматичните клетки. Стандартите за различните страни са различни, но най-общо е прието, че ниво по-малко или равно на 200 000 клетки/мл е индикатор за висококачествено мляко.

Мониторингът на всяка крава индивидуално за соматични клетки, през различните етапи на лактация, подобрява здравния статус на стадото, повишава добива на мляко и допълнителното заплащане за предадено висококачествено мляко.

Biokom Trendafilov

Приложение

 • Откриване на субклиничен и клиничен мастит
 • Верификация на ефективността на лечението
 • Проверка на нивото на соматичните клетки при лактиращи и и сухостойни крави 
 • Навременно диагностициране на мастита при скороотелени крави
 • Ежемесечна проверка на здравния статус на стадото 
 • Проверка на кравите със съмнение за мастит 
 • Проверка на животни преди покупка и предприемане на осеменяване
 • Мониторинг на хигиената на доилния процес
Biokom Trendafilov

Предимства:

 • Резултати за 45 минути. Подходящ за едновременно тестване на голям брой проби
 • Лесен за употреба - изпълнява се в 3 елементарни стъпки
 • Не е необходимо специално обучение
 • Резултатите се отчитат с помощта на еталон или дигитален четец

Изпълнение на теста

 1. С помощта на пипетата от комплекта прехвърлете 1 капка мляко в кладенчето на лентата. Изчакайте млякото да се абсорбира изцяло от кладенчето.
 2. Добавете 3 капки активиращ разтвор в кладенчето на лентата и изчакайте 45 минути преди да отчетете резултата.
 3. Отчетете резултата с помощта на еталона от комплекта или с дигитален четец.
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Бърз тест

 • Резултати за 5 минути
 • Резултатите се отчитат с помощта само на еталон

ПОСЛЕДНО РАЗГЛЕДАНИ ПРОДУКТИ