Biokom Trendafilov > Product Page
Porta SCC овче мляко
Porta SCC овче мляко

Тестът за овче мляко PortaSCC е лесен и надежден полеви метод за тестване на здравния статус на вимето на отделни овце.

PortaSCC дава възможност на производителите да предприемат бързи мерки за лечение преди субклиничният мастит да е прогресирал в клиничен.

Броят на соматичните клетки е показател за здравословното състояние на овцете. ОБСК (общ брой соматични клетки) е включен като показател при окачествяването на суровото мляко наред с ОБМ (общ брой на микроорганизмите).
Докато микробиалните клетки говорят за чистотата на млякото и всъщност имат външен произход, соматичните клетки са вътрешен показател, който говори за здравословното състояние на животното.

Най-общо е прието, че ниво, по-малко от 500 000 клетки/мл е индикатор за висококачествено овче мляко.
Ако те са повече от нормалното, това означава, че в животното се развиват възпалителни процеси - най-честата причина е скритият или явен мастит.

Стопанските загуби от това заболяване са големи, тъй като при острата форма на протичане значителна част от заболелите умират, а виметата на всички преболедували атрофират и овцете се бракуват.

Мониторингът на всяка овца подобрява здравния статус на стадото, повишава добива на мляко и намалява значително загубите.

Biokom Trendafilov

Приложение:

 • Откриване на субклиничен и клиничен мастит 
 • Верификация на ефективността на лечението 
 • Ежемесечна проверка на здравния статус на стадото 
 • Проверка на овцете със съмнение за мастит 
 • Проверка на животни преди покупка и осеменяване 
 • Мониторинг на хигиената на доилния процес

Предимства:

 • Резултати за 60 минути
 • Подходящ за едновременно тестване на голям брой проби 
 • Лесен за употреба - изпълнява се в 3 елементарни стъпки - Не е необходимо специално обучение 
 • Резултатите се отчитат с помощта на еталон или дигитален четец
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Изпълнение на теста:

 1. С помощта на пипетата от комплекта прехвърлете 1 капка мляко в кладенчето на лентата. Изчакайте млякото да се абсорбира изцяло от кладенчето.
 2. Добавете 3 капки активиращ разтвор в кладенчето на лентата и изчакайте 45 минути преди да отчетете резултата.
 3. Отчетете резултата с помощта на еталона от комплекта или с дигитален ччетец.

ПОСЛЕДНО РАЗГЛЕДАНИ ПРОДУКТИ