Biokom Trendafilov > Product Page
SCC - дигитален четец
SCC - дигитален четец

Тестът за овче мляко PortaSCC е лесен и надежден полеви метод за тестване на здравния статус на вимето на отделни овце.

PortaSCC дава възможност на производителите да предприемат бързи мерки за лечение преди субклиничният мастит да е прогресирал в клиничен.

Броят на соматичните клетки е показател за здравословното състояние на овцете. ОБСК (общ брой соматични клетки) е включен като показател при окачествяването на суровото мляко наред с ОБМ (общ брой на микроорганизмите).
Докато микробиалните клетки говорят за чистотата на млякото и всъщност имат външен произход, соматичните клетки са вътрешен показател, който говори за здравословното състояние на животното.

Най-общо е прието, че ниво, по-малко от 500 000 клетки/мл е индикатор за висококачествено овче мляко.
Ако те са повече от нормалното, това означава, че в животното се развиват възпалителни процеси - най-честата причина е скритият или явен мастит.

Стопанските загуби от това заболяване са големи, тъй като при острата форма на протичане значителна част от заболелите умират, а виметата на всички преболедували атрофират и овцете се бракуват.

Мониторингът на всяка овца подобрява здравния статус на стадото, повишава добива на мляко и намалява значително загубите. 

ПОСЛЕДНО РАЗГЛЕДАНИ ПРОДУКТИ