Biokom Trendafilov > Product Page
STABIMILK
STABIMILK

Стабилизатор за сурово мляко

STABIMILK представлява система, която довежда концентрациите на естествено съдържащите се вещества в млякото до съотношения, които спомагат за запазване и активиране на ензимите в суровото мляко. По този начин се постига бактериостатичен ефект и така се потиска увеличаването на киселинността.

Задържащият ефект, вследствие на добавения стабилизатор (т.е. киселинността остава постоянна), зависи от началната киселинност и температурата на съхранение на млякото, времето за съхранение, микробната обсемененост, видовият състав на микрофлората и е посочен в таблицата по-долу.
Biokom Trendafilov

Ползи

 • По-ниска микробна обсемененост на млякото (микроорганизмите не се размножават или се размножават много бавно)
 • По-добра технологична годност
 • По-висок рандеман
 • По-лесно управление на технологичните процеси
 • По-лесно и по-дълго съхранение
 • По-лесно транспортиране
 • По-дълъг срок на годност на произведените продукти

Начин на употреба:

 1. Към 1 тон мляко директно се прибавя Реактив № 1 и млякото се разбърква много добре.
 2. След това директно към млякото се прибавя Реактив № 2  и отново се разбърква добре.
 3. Обикновено след изтичане на посоченото време в таблица 1 или след пастьоризация на млякото, STABIMILK престава да действа.
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Приложение:

Препоръчително е методът да се използва за предотвратяване на прекомерното развитие на микроорганизми, като така се потиска увеличаването на киселинността на суровото мляко. Използването на STABIMILK не изключва необходимостта от пастьоризация на млякото преди консумация от потребителите. 

 • Пунктове
 • Транспортни средства
 • Танкове за съхранение

ПОСЛЕДНО РАЗГЛЕДАНИ ПРОДУКТИ