Категории
TRISENSOR
TRISENSOR
Бърз тест за откриване на остатъчни количества β-лактами, сулфонамиди и тетрациклини

Предимства

 • Открива едновременно трите най-често използвани в животновъдството групи антибиотици – β-лактами, сулфонамиди и тетрациклини
 • 6 минути при 40°С
 • Открива антибиотици под MRL
 • Възможност за визуално и инструментално отчитане
 • Приложим за всички видове мляко (UHT, сухо, сурово мляко)
 • Приложим за всеки тип мляко – краве, овче, козе, биволско
 • Практичен – тестът може да се изпълнява на местата за изкупуване
 • Лесен за употреба - с него работят както лаборанти, така и изкупвачи и шофьори 
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Изпълнение на теста

Изпълнение в няколко елементарни стъпки

 1. Добавете 200μl мляко в микрокладенчето с реагент
 2. Поставeте микрокладенчето в инкубатора Heatsensor DUO. Инкубирайте 3 мин при 40°С
 3. Когато 3-те минути изтекат, поставете тест лентите в микрокладенчетата. Инкубаторът автоматично ще стартира второто 3-минутно инкубиране
 4. Отчетете резултата визуално или инструментално с Readsensor 2

Визуална интерпретация

 • Ако тест линиите са по-наситени (видими) от контролата, то пробата е отрицателна и е с по-ниски концентрации на антибиотици спрямо посочените в таблицата (т.е. няма остатъчни количества β-лактамни, тетрациклинови и сулфонамидни антибиотици в количества над максимално допустимите - MRL).
 • Ако тест линиите са по-малко наситени или толкова наситени колкото контролата, пробата се счита за положителна и е с концентрации на антибиотици равни или по-високи от посочените в таблицата.
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov
 1. Отрицателен
 2. Положителен за β-лактами
 3. Положителен за сулфонамиди
 4. Положителен тетрациклини

ПОСЛЕДНО РАЗГЛЕДАНИ ПРОДУКТИ