Biokom Trendafilov > Product Page
Филтри за очистване на мляко
Филтри за очистване на мляко

Мляко с високи стойности на соматични клетки и микроорганизми създава проблеми, свързани с последващата му преработка, нарушава нормалното протичане на технологичните процеси, влошава качеството и намалява срокът на годност на произведените млечни продукти.

Филтърът за очистване на млякото от механични замърсители и соматични клетки е едно елегантно и икономично решение за подобряване качеството на млякото и удължаване трайността на всички млечни продукти. След филтриране, общият брой соматични клетки (ОБСК) в млякото намалява до 60%, общият брой микроорганизми (ОБМ) до 50%, а механичните примеси се отстраняват на 99%.

Техническа информация:

Филтърът се състои от следните елементи: Корпус от неръждаема стомана, който се монтира към млекопровода и филтриращ елемент за еднократна употреба, който е изработен от полипропилен по специална технология.
Филтрите имат различен капацитет, като обемите варират в широки граници от 100 литра до 30 тона мляко. Това разнообразие дава възможност филтърът за очистване на млякото от соматични клетки да бъде монтиран по целия път на млякото.
Смяната на филтриращите елементи става бързо и лесно.

Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Предимства:

 • Повишава изкупната цена на млякото
 • Очиства млякото до 99% от механични замърсители
 • Намалява съдържанието на соматични клетки до 60%
 • Намалява съдържанието на бактерии
 • Подобрява качеството на млякото
 • Удължава срокът на годност на продуктите
 • Забавя нарастването на киселинността на млякото
 • Подобрява термостабилността на млякото
 • Увеличава качеството и „живота“ на млякото
 • Не променя физико химичните показатели на млякото
 • Без разход на електроенергия
 • Ниска себестойност – на 8 л. мляко – разход 1 ст.

Приложение:

По целия път на млякото

 • Във фермата непосредствено след доилната инсталация или преди постъпването на млякото във ваната за съхранение.
 • На пунктовете за изкупуване на млякото преди влизане на млякото в танка за съхранение
 • В транспортните средства при товарене на млякото в транспортното средство
 • В млекопреработвателното предприятие в приемното или пастьоризационно отделение, преди или след центрофуга чистачка
Biokom Trendafilov

ПОСЛЕДНО РАЗГЛЕДАНИ ПРОДУКТИ