Релефно маркиране на млечни продукти
Релефно маркиране на млечни продукти

Релефното маркиране придава уникален търговски вид на стоките. Всеки производител може да маркира своето лого, знак, търговска марка или послание върху продуктите си.

Чрез този метод посланието на производителя ще достигне директно до трапезата на крайния потребител. Това е най-прекият, независим и сигурен път на рекламата Ви до Вашите клиенти.

Използването на този метод за релефно маркиране ще Ви защити от всевъзможните фалшификации и нелоялната конкуренция, с цел експлоатация на Вашия собствен пазар. 

                                                                                                                                                         

Дори разопакованият и нарязан продукт в чинията на консуматора продължава да носи уникалния бранд на фирмата и е най-сигурната реклама „на място".

Релефното маркиране е уникална възможност за фирмена идентификация, с която фирменото лого, знак, търговска марка или послание, отпечатано върху продукта го открояват в търговската мрежа. 

Защитата на продуктите обхваща цялата търговска верига от производителя, търговеца на едно, търговеца на дребно и стига включително до крайния клиент - консуматора.

Неоспоримо предимство е, че методът е приложим при почти всякакви обемни и еластични хранителни продукти и по-специално при млечни продукти, като меки, полутвърди и твърди сирена.

Начин за утвърждаване на наистина качествените продукти, което създава тенденция за поддържане и вдигане авторитета, реномето и продажбите на добрия производител.

Методът за релефно маркиране не изисква почти никакви изменения на нормалния технологичен процес и може да се изпълнява, както в малки, дори ръчни производства, така и с успех може да се пригоди към високопроизводителни автоматизирани линии за производство на сирена и месни продукти.

Опазването на марките на производители и търговци е една постоянна задача в съвременните условия на свободна и все по-мащабна и засилваща се конкуренция.

Релефното маркиране е едно оригинално и елегантно решение на тази задача в областта на защитата на интересите.

Разработеният и патентован метод за релефно маркиране на млечни и месни продукти се предлага на пазара в България от „Биоком Трендафилов" ЕООД. Методът позволява на всеки маркиран чрез него продукт да излезе от анонимност и да заеме полагащото му се място на пазара.