Biokom Trendafilov > Product Page
BHB Check
BHB Check
  • Определен като „Златен стандарт“ в откриването на кетоза
  • Открива кетоза само с 1 капка кръв
  • Резултати за 5 секунди

Biokom Trendafilov

Начин на употреба:

  1. Поставете тест лентата в четеца
  2. Изчакайте докато уредът покаже външната температура и кода, на който е настроен
  3. На дисплея ще се появи „мигаща капка“
  4. Вземете 0,7 µl (1 капка) кръв
  5. Капнете пробата в гнездото
  6. Изчакайте 5 секунди и отчетете резултата от дисплея
  7. Резултат ≥ 1,4 (mmol/l) показва наличието на кетоза

ПОСЛЕДНО РАЗГЛЕДАНИ ПРОДУКТИ