Biokom Trendafilov > Product Page
Уред EnSure Touch Hygiena
Уред EnSure Touch Hygiena

Последна генерация интелигентен хигиенен и микробиологичен контрол

 • Най-чувствителната и устойчива система благодарение на усъвършенствана фотодиодна технология.
 • Възможност за споделяне на екрана, което позволява отдалечена поддръжка, докато уреда е във Вашата ръка.
 • Чувствителният 5-инчов дисплей работи дори и когато носите ръкавици.
 • Функционира като смартфон и може да се конфигурира спрямо нуждите на клиента.
 • Вграден сензор за наклон гарантира, че всеки път тестът е отчетен правилно.
 • Wi-Fi или USB свързаност към облак или десктоп софтуер.                       

                                  Сайт на производителя                              Свалете каталога        

Какво Ви дава EnSure Touch: 

 •  Toчен резултат "чисто-мръсно" само за 10 секунди
 •  Експресен микробиологичен анализ за 8 часа за ОБМ; Coliforms; Enterobacteriacea; E.coli
 •  Архивиране на резултатите и автоматично създаване на отчети
 •  Цветна индикация за лесно отчитане на резултата
 •  Дистанционно управление и поддръжка
 •  Контрол на няколко обекта с безжичен експорт на данни в Sure Trend Cloud

Как могат да се използват продуктите за проверка на хигиената на "Биоком Трендафилов" ЕООД:

 •  За проследяване на процесите за почистване и проверка на ефективността им
 •  За проверка дали зоните с висок риск са почистени правилно
 •  За проверка дали е извършено ефективно измиване на ръцете
 •  За верификация, че общите части, заседателни зали, офиси и офис техника са почистени по стандарт. Също така и за амбалаж, производствено оборудване, повърхности, които имат контакт със суровини и хранителни продукти и др.

 

 

Предимства

 • 5-инчов сензорен дисплей
 • Операционна система Android
 • Бързо програмиране и избиране на целевата точка за тестване
 • Следи резултатите от тестването в едно или няколко предприятия
 • Приложим във всяка една НАССР, GMP или друга система за мониторинг
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

SureTrend

 • Отдалечен достъп до резултатите.
 • Лесно конфигуриране на един или няколко уреда от един SureTrend потребителски профил.
 • Следи резултатите от тестването в едно или няколко предприятия.
 • Планира автоматични отчети, доставяни директно в пощенската ви кутия.
 • Цялостна онлайн поддръжка само с едно кликване.
 • Софтуерни актуализации.
Biokom Trendafilov

Възможности на системата

 • Бърз тест - Резултати само с две натискания.
 • Локации - Създаване на точки за тестване на конкретна повърхност с долна и горна граница без необходимост от връзка с компютър.
 • Планове - Създаване и управление на тест план директно от уреда.
 • Потребители - Различни потребителски профили и идентификация на оператора.
 • Резултати & Анализи - Преглед на резултати и статистика.
 • Търсене - Бързо търсене на специфични тест планове и локации, намалявайки времето между тестовете.
 • Синхронизация - Възможност за изпращане на резултатите чрез интернет към SureTrend облак за управление и контрол в реално време.
 • Калибриране - Проверка на калибровката.
 • Retest - Положителните резултати може да се откриват лесно и да се прави ретест за да се покажат успешни корективни действия.
 • MicroSnap™ - Отчитане на резултати от тестове Microsnap - Общ брой микроорганизми, Coliform, E.coli, Enterobacteriaceae.
 • Тестове за ензими - Отчитане на резултати от тестовете Zymosnap – алкална фосфатаза и CrossCheck - киселинна фосфатаза.
 • Настройки - Промяна на езикови настройки, потребителски полета, видове тестове, симулиране на резултати от конкурентни уреди, свързване с поддръжка.
Biokom Trendafilov

ПОСЛЕДНО РАЗГЛЕДАНИ ПРОДУКТИ