Biokom Trendafilov > Product Page
Тестове за миещи и дезинфекционни разтвори
Тестове за миещи и дезинфекционни разтвори

Тестове за определяне и контрол на концентрацията на миещи и дезинфекционни разтвори

  1. Тест за верифициране на минимална работна концентрация на разтвори на NaOH- (2% до 4%)
  2. Тест за верифициране на минимална работна концентрация на разтвори на HNO3- (2% до 4 %)
  3. Тест за експресно верифициране на минимална работна концентрация на активен хлор в дезинфекционни разтвори.
  4. Дезинфекционен разтвор на йод
  5. Дезинфекционен разтвор на пероксид