Продукти

TWINSENSOR
Бърз тест за откриване на остатъчни количества β-лактамни и тетрациклинови антибиотици
TWINSENSOR RT
Бърз тест за откриване на групи антибиотици – β-лактами и тетрациклини
TRISENSOR
Бърз тест за откриване на остатъчни количества β-лактами, сулфонамиди и тетрациклини
4SENSOR
Бърз тест за едновременно откриване на беталактами, тетрациклини, дихидро(стремтомицин) и хлорамфеникол в мляко
AFLASENSOR
Бърз тест за откриване на афлатоксин М1 в мляко
HeatSensor DUO
Уреди за инкубиране и отчитане на тестове за откриване на антибиотици
ИНКУБАТОР 40°/65°С
ИНКУБАТОР 40°/65°С
Readsensor
Уреди за инкубиране и отчитане на тестове за откриване на антибиотици
Extenso
Революция в анализа на мляко
ECLIPSE FARM + E-READER
Широко приложим тест по целия път на млякото
Eclipse 3G
Широкоспектърен тест за откриване на инхибиторни субстанции в млякото.