Продукти

Филтри за очистване на мляко
Филтри за очистване на мляко от фини механични замърсители и примеси
Ръкавни филтри
Ръкавни филтри - приложими за всякакъв тип доилни инсталации
Метални филтри
Метални филтри за премахване на едри механични замърсители
Филтър ULTRA - мобилен
Филтър ULTRA мобилен
Филтър ULTRA
Филтър ULTRA за пречистване на мляко
Филтър за очистване на малки количества мляко
за пречистване на малки количества мляко
Филтри за очистване на суроватка, саламура
Филтри за очистване на суроватка, саламура
Филтри AQUA
Филтри за очистване на вода